Privacy statement

Privacy statement en cookiewetgeving


1.    ASK & TASK zal te allen tijde zorgvuldig omgang met (persoons)gegevens en garandeert een genoegzame beveiliging van het platform met in acht name van de dan geldende technische stand van zaken. (Persoons)gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij ASK & TASK zich houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de EU Privacyverordening. De gegevensverwerking is door ASK & TASK als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.
2.    ASK & TASK gebruikt cookies en wel functionele, analyse/tracking en social media/embedded-cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Middels analytische/tracking cookies krijgt ASK & TASK inzicht in hoe gebruik wordt gemaakt van de site, hetgeen wordt gebruikt ter verbetering van het platform. Analytische/tracking cookies maken een minimale inbreuk op de privacy. Social media/embedded-cookies maken het mogelijk om content via andere websites te laten zien. Derden kúnnen cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen, hetgeen ASK & TASK niet kan voorkomen.
3.    Persoonsgegevens worden in beginsel enkel gebruikt door ASK & TASK. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer, tenzij ASK & TASK daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
4.    Opdrachtnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Opdrachtnemer dient daartoe contact op te nemen met ASK & TASK. Indien Opdrachtgever op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kan hij zich te allen tijde afmelden via het platform.
5.    ASK & TASK bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
6.    Alle data die ASK & TASK via het platform genereert, zal in het kader van big data toepassingen ter beschikking worden gesteld aan Big Data Factory B.V. Voor zover deze data betrekking hebben op natuurlijke personen zullen de gegevens zodanig non-reversable worden geanonimiseerd dat de gegevens niet alsnog op enig moment tot enige natuurlijke persoon kunnen worden herleid. Door gebruikmaking van en inschrijving op het platform stemmen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers onvoorwaardelijk en onherroepelijk met het vorenstaande in.