Privacy statement

ASK & TASK respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die u ons verschaft. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ASK & TASK verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van diensten die wij via Ask-task.nl aanbieden en/of omdat u deze gegevens aan ons vertrekt via Ask-task.nl. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens van Opdrachtnemers (Taskers) die wij op onze website verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bankrekeningnummer;
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Klantnummer;
- IP-adres;
- Aanmaakdatum account;
- Laatste logindatum;
- Overige zaken zoals opgenomen in onze onderstaande cookieverklaring.

Met betrekking tot Opdrachtgevers (Askers) verwerken we de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam contactpersoon;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bedrijfsnaam;
- KvK nummer;
- Geslacht;
- Klantnummer;
- IP-adres;
- Aanmaakdatum account;
- Laatste logindatum;
- Overige zaken zoals opgenomen in onze onderstaande cookieverklaring.

 

Doeleinden van de gegevensbewerking

ASK & TASK verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming en overeenkomst. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
1.     Identificatie, authenticatie en autorisatie van gebruikers,
2.     Leeftijdscontrole ten behoeve van de leeftijdsgrens van 18 jaar,
3.     Versneld een account aanmaken via een bestaand GooglePlus-account, 
4.     Facturen van campagnes vanuit ASK & TASK aan Opdrachtgevers (Askers),
5.     Uitbetalen van vergoedingen vanuit ASK & TASK aan Opdrachtnemers (Taskers) voor de verrichte taken,
6.     Opdrachtnemers (Taskers) via een e-mail op de hoogte stellen van een goed-/afgekeurde taak,
7.     Opdrachtnemers (Taskers) via een e-mail herinneren aan gestarte, niet-afgeronde taken,
8.     Behandelen van klachten en/of vragen,
9.     Versturen van nieuwsbrieven,
10.   Analyseren van het surfgedrag op de website ter verbetering van de navigatie op de website (zie onderstaande cookieverklaring),
11.   Opschonen van persoonsgegeven van niet-actieve gebruikers. Accounts waarop meer dan 1 jaar niet is op ingelogd, worden aangemerkt als niet-actief en worden regelmatig verwijderd, zie Algemene Voorwaarden.

 

Bewaartermijn

ASK & TASK zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hoe lang de gegevens bewaard worden hangt af van de vraag of u uitbetaald bent geworden door ASK & TASK. Indien u een overschrijving van ASK & TASK heeft ontvangen op uw bankrekening, dan zijn wij verplicht om uw betaalgegevens 7 jaar te bewaren. Wanneer een Opdrachtgever (Asker) of Opdrachtnemer (Tasker) gedurende 1 jaar niet inlogt op Ask-task.nl, dan wordt het account als inactief bestempeld. Inactieve accounts worden met regelmaat verwijderd van ASK & TASK, zie Algemene Voorwaarden, Artikel 8 - Lid 6.

 

Cookieverklaring

Ask-task.nl maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. ASK & TASK verzamelt deze gegevens voor het tonen van websitestatistieken en verbetering van de navigatie op de website. Ask-task.nl maakt gebruik van:
1.     Tracking cookies: hiermee worden gegevens verzameld over surfgedrag. Gegevens die worden verzameld zijn onder andere type aparaat, locatie, browser en referrer-URL;
2.     Sessie cookie: met behulp van een sessie cookie kan worden gezien welke onderdelen van de website met dit bezoek zijn bekeken. De dienst kan aldus zoveel mogelijk worden aangepast op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten. Deze cookies maken geringe inbreuk op uw privacy.

ASK & TASK gebruikt Google Analytics om het verkeer naar Ask-task.nl te analyseren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld:
-    Producten en services van Google,
-    Benchmarking,
-    Technische ondersteuning,
-    Accountspecialisten.
De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Keuzemogelijkheid: Do not track / opt-out Google Analytics

Graag wijzen wij je ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on waarmee je kunt voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

 

E-mailcommunicatie via Mailchimp en Mandrill

ASK & TASK gebruikt Mailchimp en Mandrill voor de e-mailcommunicatie binnen het product. Mandrill wordt specifiek gebruikt voor het versturen van herinneringsmails indien een taak niet binnen 2 dagen is afgerond, en voor het versturen van een informatieve mail indien een taak is afgekeurd. Mailchimp wordt specifiek gebruikt voor het versturen informatiemails.

Uw e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Recht op informatie, inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, dataportabiliteit en bezwaar

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken of over te dragen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn. Verzoeken kunt u schriftelijk melden bij onderstaand adres:

ASK & TASK
Deventerstraat 15-2
7311 BH  APELDOORN

Of via e-mail naar: info@ask-task.nl

 

Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan ASK & TASK en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

  • We coderen alle services met SSL.
  • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail melden naar info@ask-task.nl.

Mocht u, nadat ASK & TASK u een antwoord heeft gegeven, een klacht willen indienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Aanpassen Privacy Statement

ASK & TASK behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.

Versie: mei 2018